November 19, 2020 1 min read

Första Januari 2021 kommer ett det nya gröna rotavdraget att träda i kraft. Avdraget vara något lägre än det föregående solcellsstödet. Det sänks från 20 % till 15 % för solceller och till 50 % (arbets- och materialkostnaden) för batteri och laddning av elfordon (från tidigare 60 %). Då det är ett skatteavdrag, likt rotavdraget, kommer det inte kunna användas för kommersiella anläggningar, men regeringen har som substitut föreslagit att förlänga solcellsstödet för kommuner och företag.

Det är uppbyggt på samma sätt som det nuvarande rot- och rutavdraget, det vill säga att avdraget görs direkt på fakturan. Det blir på så vis enklare och mer lättillgängligt att använda, till skillnad från investeringsstödet som du behövde köa för att få och som endast betalades ut så länge avsatta pengar fanns kvar. Stödet kommer att vara möjligt att söka på nytt varje år vilket för med sig att den som vill ställa om till hållbar energi gradvis kan bygga ut sin anläggning, till exempel med solceller först och laddbox därefter. Avdraget får totalt uppgå till max 50 000 kr per år för privat personer.

Då det gröna avdraget inte gäller för bostadsrättsföreningar och företag kommer det finnas kvar ett solcellsstöd på 10% för dessa from till 2021. Solcellerna som har vi säljer och har varit med att utveckla här på Elektra Solar AB har både sjunkit i pris och ökat i kraft, samt kvalitet. Vi välkomnar regeringens gröna rotavdrag då "först till kvarn" är borta så alla kan få ta del av solenergi. Det förenklar också och snabbar på processen för våra kunder. Hör av er till oss så räknar vi gärna på er fastighet.