July 04, 2020 1 min read

Investeringsstödet, eller solcellsstödet, är ett statligt bidrag som täcker upp till 20 procent av kostnaden för installation av solceller. Bidraget är ett engångsbelopp och kan inte kombineras med ROT-avdrag. Från och med 7 juli kommer det inte längre gå att ansöka om bidrag. 

I januari 2020 var det totalt 20 000 ansökningar i kön i hela landet. Solcellsstödet som låg på mellan 740 och 800 miljoner tog snabbt tog slut i början på året.

Den 11 juni tog regeringen ett beslut om att stoppa ansökningstiden för solcellsstödet.  Det finns ett förslag om att ersätta detta med ett grönt skatteavdrag för privatpersoner som vill investera i grön teknik.

Det gröna skatteavdraget gäller endast privatpersoner. Skattereduktionen föreslås vara 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår. 

Du kan också överväga alternativet att använda ditt ROT-avdrag. Det är i nuläget enklare, snabbare och säkrare, men ger en mindre ersättning, den brukar ligga på cirka 9 procent av den totala kostnaden.

Vi på Elektra Solar håller er såklart informerade om alla nya ändringar som sker i solcellsbranschen och vilka de nya stöden blir. 

Här kan du läsa mer på Solelkommissionens webbsida.