SOLCELLSSYTEM

Vi har listat 10 anledningar till att skaffa solceller här på bloggen där du kan läsa mer ingående om varje punkt. En kort sammanfattning är : 1. Bra för miljön. 2. Solenergi ökar ditt fastighetsvärde. 3. En Solcellsanläggning är en investering, inte en kostnad. 4. Solpaneler kräver lågt underhåll . 5. Du kan använda din solenergi hela dagen. 6.  Solcellsstödet kommer inte finnas för alltid. 7. Ytterligare prissänkningar är inte värda att vänta på. 8. Om 8-10 år är antingen pengarna borta eller investerade. 9. Solenergi skapar jobb och hjälper din lokala ekonomi.10. Hjälpa Sveriges energiförsörjning. 

Vill du läsa mer finns inlägget HÄR.


Växelriktare (Inverterare)spelar en avgörande roll i alla solenergisystem och anses ofta vara hjärnorna i ett projekt, oavsett om det är ett bostadssystem med 2 kW eller ett kraftverk med 5 MW. En växelriktars grundläggande funktion är att ”invertera” likström (DC) till växelström (AC). 

Utåt sett ser en växelriktare ut som en låda med en eller två omkopplare på, men inuti är det ett litet universum av dynamisk aktivitet. En modern inverterare i hemmet måste hantera ingångsspänning som kan varierar så mycket som 35%, och även stora variationer i produktion (från nattbelysning till att starta en brunnspump. Det här är ingen enkel uppgift. Dessutom tillhandahåller vissa växelriktare batteriladdning och kan till och med mata överskott i nätet.

Standardinverterare(växelriktare) är kända som stränginverterare, eftersom att de tar kraft av solpaneler i en sträng. Beroende på systemets storlek kan system ha en sträng som matar en inverter, flera strängar som matar en inverter, eller för kommersiella system - många strängar som matar flera inverterare. Prestandan för en sträng är bara lika bra som den svagaste länken i den kedjan. Detta innebär att det är mycket viktigt att undvika skugga på en solcellsanläggning - en skuggad panel på en sträng med 20 paneler kan minska prestandan för alla paneler. Vår designmetod är att minimera skugga på matriser där det är möjligt, även om det innebär att installera färre moduler.

 Ett alternativt till stränginverterare är att använda optimerare. Dessa gör att varje panel kan arbeta oberoende genom att sätta små optimeringsenheter (som innehåller en MPPT) på baksidan av solpanelerna. Detta optimerar prestandan för varje enskild panel och ökar den totala systemproduktionen. Det fungerar på tre sätt: Det hjälper till att minska effekterna av skuggning - i exemplet ovan skulle en skuggad panel av 20 bara påverka den ena modulen om du använder optimerare. Det ger en liten ökning av prestanda genom att hantera modulens missanpassning. När du köper en 320W-modul kan den faktiskt vara var som helst mellan 320 och 330W. För en stränginverterare skulle strängprestanda begränsas av den värsta modulen (320W). Med optimerare kan 330W-panelerna fungera som 330W-paneler. Detta kan ge en total ökning av avkastningen på 2% eller så. Smuts, löv och fågelspillning kan byggas upp på vissa paneler vilket leder till en förlust av prestanda. Återigen kommer ett optimeringssystem att begränsa effekterna av detta till endast de berörda modulerna snarare än till hela strängen.

Monokristallina solpaneler tillverkas från ett stort kiselblock och produceras i kiselskivaformat. Tillverkningsprocessen innefattar skärning av enskilda kiselskivor som kan fästas på en solpanel. Monokristallina kiselceller är mer effektiva än polykristallina eller amorfa solceller. Att producera enskilda monokristallina skivor är mer arbetskrävande och följaktligen är de också dyrare att tillverka än polykristallina celler. Monokristallina celler har en distinkt svart estetik och är ofta förknippade med ett elegant utseendet.

Polykristallina solceller är också kiselceller, men snarare än att de bildas i ett stort block och skärs i skivor, produceras de genom att smälta flera kiselkristaller tillsammans. Många kiselmolekyler smälts och smälts sedan samman igen i själva panelen. Polykristallina celler är mindre effektiva än monokristallina solceller, men de är också billigare. De har en blåaktig nyans.

Slutligen skapar amorfa kiselceller flexibla solpanelmaterial som ofta används i tunnfilms solpaneler. Amorfa kiselceller är icke-kristallina och är istället fästa vid ett substrat som glas, plast eller metall. Av denna anledning är tunnfilms solpaneler riktiga mot deras namn: de är magra och böjbara, till skillnad från en standardpanel. Även om det är ett idealiskt fall för mångsidighet är amorfa solceller mycket ineffektiva jämfört med mono- eller polykristallina solceller. 

För att din solcellsanläggning ska fungera så bra som möjligt under så
lång tid som möjligt finns det vissa saker som du som ägare bör veta för att garantera produktion av el.

Skötsel av solcellsanläggningen kräver lite arbete

När en solcellsanläggning är färdiginstallerad och överlämnad går ansvaret för att sköta om och underhålla anläggningen över till dig som anläggningsinnehavare. Oftast är solcellsanläggningar i stort sett självgående, och arbetsinsatsen som krävs av dig mycket liten. Men med jämna mellanrum behöver du kontrollera din anläggning så att den förblir säker och producerar som den ska. Här följer några råd om hur du kan sköta din anläggning.

Beroende på hur stor anläggning du har kan kraven på hur du ska driva och underhålla anläggningen skilja sig. 

Se över din anläggning årligen, gärna på våren efter att snön smält. Titta från marken efter synliga skador på solcellspanelerna.

Kontrollera att kablar inte ligger mot vassa kanter, framförallt inte i kabelböjar.

Är alla synliga kablar hela? Var uppmärksam på skav, sprickor eller skador efter gnagare.

Kom ihåg att solceller är känsliga. Även om solcellerna ligger bakom glaset kan det bli mikrosprickor i dem vid hög belastning. Gå aldrig på en modul. Tryck som är fördelat jämnt över modulen, som snö, är däremot okej.

Har det blivit missfärgningar på modulerna? Kontakta din leverantör.

På en anläggning som ligger platt (mindre än fem graders lutning) kan det med tiden växa alger längst ner på modulerna. Torka bort dem med lätt fuktad trasa.

Se över larmindikatorer på växelriktarna regelbundet.

Titta efter tecken på att vatten läcker in.

Vissa tillverkare kan ha krav på att du regelbundet testar så att funktionen är intakt på komponenter som finns för att kunna bryta strömmen till anläggningen om det skulle behövas, 

En översiktlig kontroll av anläggningen från marken räcker oftast. Om du ändå går upp på taket är det viktigt att tänka på riskbedömningen av arbetet, dels med tanke på att solcellerna är strömförande och hala och dels för att arbete utförs på hög höjd (fallrisk)

ELEKTRA SOLAR AB

Vi tror på kvalitè

Våra solcellsanläggningar installeras och monteras endast av behöriga elektriker med rätt säkerhetsutrustning. Vi vet att det finns mycket som kan gå snett vid en installation och därför utför vi alla våra installationer, stora som små, med vår egen specifikt utbildade och certifierade personal.

Kompetens

Vi har elbehörighet i företaget och använder en egenkontroll som är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Detta är något som många företag i branschen inte har trots att det är ett krav för att installera solceller.

Vi använder oss av marknadens mest avancerade program för att kunna levererar de bästa solcellsanläggningarna

Din offert är noggrant modellerad på avancerad mjukvara som utför de mest exakta prestationssimuleringarna i branschen. Anläggningens prestanda som presenteras, är vad man faktiskt kan förvänta sig från sitt system.

Det finns två bidrag för villaägare: ROT-avdrag och det statliga investeringsstödet (Solcellsbidraget 2021) för solceller.

Från den 1:a januari 2021 gäller det så kallade gröna skatteavdraget. Avdraget är på 15 % av totalkostnaden för en solcellsinstallation och ersätter det tidigare solcellsstödet. Du kan som mest få 50 000 kr i skatteavdrag av investeringsstödet för solceller.

ROT-avdraget ligger på 9% av investeringskostnaden. Man kan inte få båda stöden. Så fort vi har gett dig en offert så rekommenderar vi att du ansöker om solcellsbidraget direkt, då man får en köplats i och med att ansökan kommer in.

ROT-avdrag och solcellsbidraget går ej att kombinera. Dock har man möjlighet att ta ROT-avdraget, och betala tillbaka det om man får solcellsbidraget beviljat.

Solcellsbidraget delas ut av Energimyndigheten. Du kan ansöka om det hos Boverkets e-tjänst. Om du använder dig utav Boverkets e-tjänster så kan du följa ditt ärende direkt och se när det har blivit behandlat.

Du kan också ladda ned denna blankett som du fyller i och skickar in till din länsstyrelse. På sida 3 finner du tydliga anvisningar om hur du fyller i blanketten korrekt.

Om du företräder ett företag, organisation eller en förening så kan du också fråga oss om hjälp för att ansöka om ett solcellsbidrag. I detta fall så behöver du först skicka in en fullmakt som ger oss  möjlighet att ansöka om ett solcellsbidrag för din räkning.