November 25, 2021 2 min read

Samtidigt som antalet solcellsanläggningar ökar i Sverige ökar också problemen. En solcellsanläggning producerar spänning hela tiden så länge det är ljust ute och därför är installationen och elsäkerheten väldigt väldigt viktig. Elsäkerhetsverket gjorde nyligen en granskning fann installationsbrister i var tredje anläggning. Detta medför inte bara stora risker för anläggningen och fastigheten utan även för människoliv. Räddningstjänsten låter ibland bli att rädda byggnader eftersom att faran för dom är för stor. 

Vad orsakar detta? Många nya aktörer ger sig in i solcellsbranschen för de tror sig se en chans till att göra bra affärer på den ökade efterfrågan. I Elsäkerhetsverkets granskning hade endast en tredjedel av företagen hade en certifierad solelinstallatör, och i en tredjedel av anläggningarna hittades installationsbrister. T.ex bristfälligt uppfäst kablage, otillräcklig täthet på genomförare, felaktig kabelförläggning, att grön/gul ledare används som funktionsutjämningsledare, felaktig placering av växelriktare, etc.

Det är väldigt viktigt, också stark rekommenderat av Elsäkerhetsverket att ni kunder kontrollera att de företag som ska utföra solcellsanläggningen är registrerade för verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar” hos Elsäkerhetsverket. Detta gäller för både likströms- och växelströmsinstallationen.

I granskningen visade det sig också att många av dessa företag inte har sina i elinstallation. Istället har det varit takläggare, byggfirmor och andra som monterar anläggningarna. En av dessa brister (förutom det viktigaste, elsäkerheten) var också bristen på dokumentation vid solcellsanläggningen  som ger stora konsekvenser på räddningstjänstens arbete när skadan väl är framme. Bland annat att de inte vet hur de ska bryta strömmen om det uppstår en brand.

Forskningsinstitutet Rise har gjort en kartläggning av incidenter i svenska solelsanläggningar på uppdrag av Energimyndigheten.

Där går det att läsa. ”Anmärkningsvärt är också andelen installationer som utförts av företag som inte finns registrerade hos Elsäkerhetsverket eller ingår i egenkontrollprogrammet hos en elinstallationsfirma som är registrerad”

Många av dessa bränder orsakas tyvärr av bristfällig kompetens. Vi på Elektra Solar rekommenderar er att inte alltid välja den billigaste offerten, eller den mest påträngande försäljaren. Ta god tid på dig och undersök noggrant innan du väljer vilket företaget du ska anlita. Säkerheten kommer först!

Mvh Elektra Solar AB