November 25, 2021 2 min read

Den vanligaste frågan vi får från blivande ägare av solcellsanläggningar är om solceller fungerar på vintern. Det är en bra fråga. Hur länge kommer solpaneler att fortsätta generera energi när temperaturerna sjunker och himlen mörknar?

Solpaneler är uppbyggda av solceller, som är specifika komponenter som ofta är gjorda av kisel och används för att generera elektricitet. Dessa fotovoltaiska celler innehåller elektroner som blir strömsatta när de kommer i kontakt med ljuspartiklar som kallas fotoner. Inom cellen omvandlas denna energi till en elektrisk ström som kan användas för många ändamål.

Solpaneler förlitar sig på solens ljus snarare än solens värme för att generera elektricitet. Solceller fungerar, liksom majoriteten av elektrisk utrustning, bättre när temperaturen är lägre. Det kan verka motsägelsefullt, men överdriven värme kan minska effektiviteten hos cellerna. En kylig, solig dag kommer att generera mer energi från solceller än en varm, solig dag!  

Solpaneler fungerar utmärkt på vintern.

Den primära faktorn som måste uppmärksammas är att det finns färre soltimmar på en vinterdag än på sommaren. Men du kan vara säker på att din solcellsanläggning inte kommer att stanna eftersom den är enbart ljusberoende. 

Hur påverkar snö solpanelerna?

Snö är däremot en nackdel för solpaneler. Tills snön har röjts bort kommer solens strålar inte att nå solcellerna. På grund av den plana ytan så räcker det att en liten mängd smälter för att snön ska glida av när ytan under värmts upp. Snö kommer inte att klänga sig fast och hopa sig på solpaneler som på andra material eftersom solpaneler lutar mot solen. I Sverige är tung snö fortfarande ganska sällsynt och borde inte påverka produktionen av solenergi nämnvärt. Kort och gott, solcellsanläggningen kommer fungera utmärkt även på vintern.