November 26, 2021 2 min read

Lyckligtvis har de flesta villorna i Sverige tak med en lutning mellan 30-50° vilket är lämpligt för solpaneler. Även ett tak som inte uppfyller de idealiska kraven kan fortfarande vara lämpliga för solceller. Dock som en potentiell ägare, kan det att vara användbart att känna till sju nyckelfaktorer som spelar en avgörande roll för att få solpaneler:

Faktor 1: Takorientering

Ett tak i söderläge är idealiskt för en solcellsanläggning. Syd orientering tar emot solen när den är som mest kraftfull under längst tid. Detta utesluter dock inte möjligheten att installera solpaneler på hustak med öst- eller västorientering. 

Faktor 2: Skuggning 

Solcellsanläggningar kan fortfarande generera ström om det finns föremål som orsakar skugga; Men mängden el som genereras kommer att minska kraftigt. Om ditt tak har massor av skuggor kastat på det under längre perioder så är det lämpligt att titta på andra tillgängliga solenergialternativ. Saker som kan leda till skugga på ditt tak är t.ex träd, kraftledningar och andra fastigheter. Beroende på platsen och omfattningen av den potentiella skuggningen så finns det optimerade system som kan mildra effekterna av skuggning på ditt tak. Vi bedömer din layout när vi gör offerter och ger dig förslag på vilket alternativ som skulle vara det mest effektiva för dig. 

 

Faktor 3: Taklutning 

Det spelar ingen roll om du bor i ett hus, på en gård eller i en villa ... både sluttande och platta tak är genomförbara alternativ för installation av solpaneler. Det som dock måste övervägas är hur lutningen på ditt tak (eller avsaknaden av sådan) kommer att påverka eventuell solpanelsutbyte. Den idealiska taklutningsvinkeln är mellan 30-40°, men även om vinkeln på ditt tak faller utanför detta intervall är det fortfarande möjligt för solcellsanläggning att generera ren el effektivt. Vi försöker hitta den optimala lutningsvinkeln för att maximera din avkastning. 

Faktor 4: Takmaterial 

Takmaterial kan ha en betydande inverkan på installationskostnaden och den bärighet som det har. Generellt sett bör det inte finnas någon anledning att oroa sig, eftersom solceller kan installeras på nästan alla taktyper. De flesta takmaterial är lämpliga för en solcellsanläggning. 
 

Faktor 5: Takytan

Minsta panelinstallation som utförts på vårt företag är cirka 15 paneler. För att installera ett normalt 4kW-system skulle det krävas cirka 26 kvadratmeter rent takutrymme. För ett 15Kw kan man i runda slängar säga att det krävs 90 kvadratmeter. Alla delar av ditt tak som kan orsaka hinder eller störa konfigurationen av dina solpaneler börs ha i åtanke. Detta inkluderar bland annat funktioner som takfönster, takventiler.