November 26, 2021 2 min read

Varför ska mitt företag investera i solceller? Den största fördelen med att använda solenergi för kommersiella byggnader är en enorm minskning av elräkningen. Detaljhandelskomplex, kontor och andra kommersiella byggnader har en högre eltaxa jämfört med vanliga hushåll. Genom att byta till en solcellsanläggning kan du skörda solens rikliga energi för att driva de flesta eller alla dina apparater, och därigenom minimera dina elräkningar i stor utsträckning. Genom att förlita dig på solenergi på ditt företag kan du skydda din organisation från elprisvolatilitet och inflation.

Mer än elräkningen. 

Förutom det uppenbara. Låt oss titta på de andra icke-ekonomiska fördelarna. Att använda solenergi är en enorm ökning för ditt företags rykte. Du ses som ett grönt, miljövänligt företag, vilket i sin tur förbättrar ditt varumärkes image bland kunder, aktieägare och allmänheten.

Kostnaden för att installera solpaneler på hustak har minskat drastiskt under de senaste åren. Med stora framsteg inom modern teknik har kostnaderna solpanelerna själva också minskat. 

Andra faktorer att tänka på.

Äganderätten till fastigheten Om du äger den kommersiella fastigheten kan du börja installationsprocessen omedelbart. Å andra sidan, om du har hyrt den kommersiella fastigheten, då bör du få klartecken från din hyresvärd, innan du sätter upp en solcellsanläggning. Flera kommersiella solcellsinstallationer bedrivs på den uthyrda fastigheten då det kan gynna både hyresgästen och hyresvärden – sänkta elkostnader för hyresgästen och värdehöjning för hyresvärden.

Elektra Solar AB.

Vi på Elektra Solar har mycket erfarenhet av kommersiella fastigheter. Vi har installerat solcellsanläggningar på lantbruk, fabriker och stora matvarubutiker, etc. När det är dags för ditt företag att ta klivet in och investera i solenergi så rekommenderar vi er att kontakta oss för ett personligt möte! Vår email är info@elektrasolar.se